Mariborska umetnost

Spletni portal Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor je nastal v okviru istoimenskega raziskovalnega projekta v sodelovanju treh institucij, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Aplikativni projekt je v financiranje sprejela Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pripravljenost za sofinanciranje pa sta po predstavitvi ideje pokazali tudi Mestna občina Maribor in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Likovna umetnost in spomeniška dediščina Maribora sta bili v primerjavi z ljubljansko v preteklosti precej na obrobju zanimanja, zato sta tudi slabo raziskani in poznani. Čeprav so nekateri univerzitetni profesorji umetnostne zgodovine prihajali s tega prostora, je šele z ustanovitvijo Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru njeno sistematično preučevanje z vključevanjem študentov postalo realnost. Pomembno je naše sodelovanje z drugimi institucijami, naj za prvo fazo projekta posebej izpostavim Kadetnico Maribor, Pokrajinski muzej Maribor in Umetnostno galerijo Maribor. 

Ob poglobljenem raziskovanju mariborske umetnosti je bil eden glavnih ciljev znanstvenega projekta zasnovati portal, na katerem bo Maribor kot umetnostno središče dobil svojo »bazo«, v kateri bosta imeli svoj prostor tako umetnostna dediščina kakor tudi sodobna ustvarjalnost. Glavna funkcija portala je izobraževalne narave, skozi dostopnost na spletu najširšemu krogu zainteresiranih omogočiti spoznavanje in razumevanje mesta, arhitekturnih in likovnih spomenikov, ki mu dajejo podobo, ter osebnosti, ki ga sooblikujejo. Strokovno znanje želimo razširjati tudi skozi virtualne razstave in tematske poti po mestu, s katerimi nenazadnje nagovarjamo k ogledu realnih spomenikov in umetnin.

Med pomembne izzive današnjega časa sodijo vprašanja, kako ljudem (ponovno) približati humanistično strokovno znanje, kako vzpostaviti vpogled v značilnosti in pomen prostora, v katerem bivamo, kako dediščino in kulturo prepoznati kot nosilki razvoja in ne kot njegovi zaviralki oziroma nepotrebni porabnici javnih sredstev. V Sloveniji imamo na področju umetnostne zgodovine, varovanja dediščine, humanistike in kulture zelo malo kvalitetnih in dolgoročno vzdrževanih in nadgrajevanih e-vsebin in e-storitev. Portal o umetnosti v Mariboru predstavlja pomemben rezultat sodelovanja s strokovnjaki s področja računalništva in informatike. V upanju, da bo trajno prispeval k ozaveščanju, poznavanju in razumevanju likovne umetnosti in arhitekture mesta Maribor, Vas vabimo k njegovi uporabi.

Barbara Murovec, vodja projekta
18. avgust 2013